Present Simple ćwiczenia 2


Present Simple ćwiczenia 2

Present Simple ćwiczenia. Przygotowanie do testów i sprawdzianów.

Zaznacz właściwą formę Present Simple lub Present Continuous.

Ponowne naciśnięcie przycisku z napisem „Losuj przykłady” spowoduje wylosowanie kolejnych pięciu przykładów. Zdania mogą się powtarzać.

Uwaga: Przycisk pojawi się po wypełnieniu wszystkich luk.