Konkurs leksykalny do podręcznika Focus 2


Konkurs leksykalny do podręcznika Focus 2.

Kolejna edycja quizu w ramach tygodnia języków obcych. W tym roku proponujemy  „Konkurs leksykalny do podręcznika Focus 2”.

Poniżej znajduje się „Konkurs leksykalny do podręcznika Focus 2” – edycja na rok szkolny 2017/2018. W tym roku kładziemy nacisk na znajomość słownictwa z podręcznika „Focus 2”. Można spodziewać się wszystkiego, co ma związek z nauką słownictwa w języku angielskim.

Konkurs zawiera słownictwo z zakresu 14. tematów maturalnych, w ramach programu nauczania języka angielskiego dla klas szkoły średniej (liceum oraz technikum).

Konkurs trwa 12 minut i zawiera 40 pytań. Po wprowadzeniu danych, (Nazwisko / NIck, e-mail) i zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi należy nacisnąć przycisk Submit quiz .

Wyniki quizu zostaną przesłane na podany adres e-mail. 

Quiz przygotowały Aleksandra Jawor i Małgorzata Prusak.

 

Aby rozpocząć kliknij przycisk NEXT

 

Konkurs leksykalny do podręcznika Focus 2.


 

Welcome to quiz Konkurs leksykalny podręcznik Focus 2

Name:
Class:
Email

Be sure to click Submit Quiz to see your results!