Angielski słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2017


Język angielski.

Angielski słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2017 – matura z języka angielskiego w nowej formule od 2016 r.


Uwaga! W warunkach egzaminacyjnych każde nagranie odtwarzane jest tylko dwukrotnie. Na tej stronie można odtworzyć ścieżkę dźwiękową dowolną ilość razy.

Zadanie 2 – słuchanie.

Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane ze sztuką. Do każdej wypowiedzi
(2.1.–2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 2 matura maj 2017 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom podstawowy

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

2.1. – is a policeman who found a stolen work of art.

2.2. – gives an opinion on a piece of art.

2.3. – is a guide showing people around an art gallery.

2.4. – describes how some works of art were stolen

Zdanie nie pasujące do żadnej wypowiedzi: explains how he/she became the owner of a piece of art.