Angielski słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2016


Język angielski.

Angielski słuchanie ćwiczenie 2 matura maj 2016 – matura z języka angielskiego w nowej formule od 2016 r.


Uwaga! W warunkach egzaminacyjnych każde nagranie odtwarzane jest tylko dwukrotnie. Na tej stronie można odtworzyć ścieżkę dźwiękową dowolną ilość razy.

Zadanie 2 – słuchanie.

Usłyszysz cztery wypowiedzi, które łączy temat dbania o sprawność fizyczną. Do każdej wypowiedzi (2.1.-2.4.) dopasuj odpowiadające jej zdanie (A-E). Wpisz rozwiązania do tabeli.

Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

 

HTML 5 PLAYER

Angielski słuchanie 2 matura maj 2016 – „nowa” matura z języka angielskiego poziom podstawowy

Wskazówka: uchwyć jedną z sentencji poniżej i dopasuj upuszczając w odpowiednim polu. 
Po dopasowaniu wszystkich wypowiedzi naciśnij przycisk , który pojawi się później.

2.1. – invites listeners to take part in some sports classes.

2.2. – informs listeners where to find advice on keeping fit and healthy.

2.3. – describes a situation when a change of lifestyle helped somebody to win a prize.

2.4. – recommends a gadget which is useful for people who want to keep fit.

Zdanie nie pasujące do żadnej wypowiedzi: explains why he/she decided to have a healthy lifestyle.