Angielski słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2015 stara


Angielski słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2015 „stara”.

Angielski słuchanie ćwiczenie 1 matura maj 2015 stara – listening ćwicznie 1 – matura z języka angielskiego w starej formule.


Uwaga! W warunkach egzaminacyjnych każde nagranie odtwarzane jest tylko dwukrotnie. Na tej stronie można odtworzyć ścieżkę dźwiękową dowolną ilość razy.

Zadanie 1 – słuchanie.

Usłyszysz komunikat dotyczący konkursu. Zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).

 

HTML 5 PLAYER

Słuchanie ćwiczenie 1, „stara” matura maj 2015 – matura z języka angielskiego poziom podstawowy.

 

1.1. The Thanksgiving quiz will have a different form this year. (T)(!F)

1.2. Students need to click the “result” button to get their scores. (!T)(F)

1.3. Five hundred points is the minimum necessary to get to the second stage.(!T)(F)

1.4. The student with the best result will get two prizes. (!T)(F)

1.5. The speaker informs listeners how to prepare well for the quiz. (!T)(F)