Angielski rozszerzony gramatyka 3 matura próbna grudzień 2014


Angielski rozszerzony gramatyka 3 matura próbna grudzień 2014 – Rozumienie wypowiedzi.

Zadanie 9 – struktury gramatyczno-leksykalne – rozumienie wypowiedzi.

Uzupełnij zdania 9.1.–9.4., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast – jeżeli jest to konieczne – dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. 

Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie pięć wyrazów, wliczając
w to wyrazy już podane.

9.1. If it were up to me|was up to me (be up me), you would get the main role in our play, but it must be the decision of the whole group.

9.2. It took me two weeks to get used to working (get used work) the night shifts.

9.3. Have you heard about the crash? Those 60 people could have died (could die) there. Luckily, the rescue team got there in time.

9.4. Soon the coach is going to announce the team for the final match and every player hopes to be included (hope include) on the list.Merulka

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *