Fotografie ptakówFotografie ptaków – archiwum zdjęć.

W poniższym albumie zdjęć można zobaczyć fotografie ptaków zarówno z naszego najbliższego otoczenia jak i rzadko już spotykanych i mało licznych gatunków. Obserwowaniem awifauny zajmujemy się hobbystycznie już od dobrych kilku lat. Na niektóre gatunki, rarytasy, które można zobaczyć w naszej kolekcji „czatowaliśmy” (oczywiście z aparatem fotograficznym) od pięciu, a nawet siedmiu lat. Zdjęcia staramy się wykonywać tak, aby nie przeszkadzać ptakom w ich naturalnym środowisku. Preferujemy fotografowanie ptaków w naturze. Nieliczne zdjęcia wykonaliśmy w ogrodach zoologicznych i tym podobnych miejscach. „Bądź wolny jak ptak”. To powiedzenie obrazuje nasze podejście do ptaków i poglądy związane z trzymaniem ptaszka w klatce. Pomagamy ptakom, dokarmiamy je ponieważ człowiek przez ingerencję w środowisko zaburzył równowagę międzygatunkową i trwale niszczy niezbędne dla ptaków obszary i zasoby naturalne.

Galeria – najnowsze fotografie Nowość w pozostałych kategoriach. Fotografie ptaków 2 Fotografie ptaków 3 <b>Rożeniec</b> lat: Anas acuta, en: Northern pintail, de: Spießente<b>Rożeniec</b> lat: Anas acuta, en: Northern pintail, de: Spießente<b>Rożeniec</b> lat: Anas acuta, en: Northern pintail, de: Spießente<b>Rożeniec</b> lat: Anas acuta, en: Northern pintail, de: Spießente<b>Rożeniec</b> lat: Anas acuta, en: Northern pintail, de: Spießente<b>Rożeniec</b> lat: Anas acuta, en: Northern pintail, de: Spießente<b>Rożeniec</b> lat: Anas acuta, en: Northern pintail, de: Spießente<b>Rożeniec</b> lat: Anas acuta, en: Northern pintail, de: Spießente<b>Rożeniec</b> lat: Anas acuta, en: Northern pintail, de: Spießente<b>Rożeniec</b> lat: Anas acuta, en: Northern pintail, de: Spießente<b>Rożeniec</b> lat: Anas acuta, en: Northern pintail, de: Spießente<b>Nurogęś</b> lat: Mergus merganser, en: Common merganser, de: Gänsesäger<b>Nurogęś</b> lat: Mergus merganser, en: Common merganser, de: Gänsesäger<b>Nurogęś</b> lat: Mergus merganser, en: Common merganser, de: Gänsesäger<b>Nurogęś</b> lat: Mergus merganser, en: Common merganser, de: Gänsesäger<b>Nurogęś</b> lat: Mergus merganser, en: Common merganser, de: Gänsesäger<b>Nurogęś</b> lat: Mergus merganser, en: Common merganser, de: GänsesägerKrzyżówka lat: Anas platyrhynchos, en: Mallard, de: StockenteKrzyżówka lat: Anas platyrhynchos, en: Mallard, de: StockenteKrzyżówka lat: Anas platyrhynchos, en: Mallard, de: StockenteKrzyżówka lat: Anas platyrhynchos, en: Mallard, de: StockenteKrzyżówka lat: Anas platyrhynchos, en: Mallard, de: Stockente<b>Nurogęś</b> lat: Mergus merganser, en: Common merganser, de: Gänsesäger<b>Nurogęś</b> lat: Mergus merganser, en: Common merganser, de: Gänsesäger<b>Dzięcioł zielony</b> lat: Picus Viridis, en: European green woodpecker, de: Grünspecht<b>Dzięcioł zielony</b> lat: Picus Viridis, en: European green woodpecker, de: Grünspecht<b>Cyraneczka</b> lat: Anas crecca, en: Eurasian teal, de: Krickente<b>Cyraneczka</b> lat: Anas crecca, en: Eurasian teal, de: Krickente<b>Cyraneczka</b> lat: Anas crecca, en: Eurasian teal, de: Krickente<b>Cyraneczka</b> lat: Anas crecca, en: Eurasian teal, de: Krickente<b>Cyraneczka</b> lat: Anas crecca, en: Eurasian teal, de: Krickente<b>Cyraneczka</b> lat: Anas crecca, en: Eurasian teal, de: Krickente<b>Gągoł</b> lat: Bucephala clangula, en: Common goldeneye, de: Schellente<b>Gąsiorek dzieżba</b> lat: Lanius collurio, en: Red-backed shrike, de: Neuntöter<b>Gąsiorek dzieżba</b> lat: Lanius collurio, en: Red-backed shrike, de: Neuntöter<b>Orzechówka</b> lat: Nucifraga caryocatactes, en:Spotted nutcracker, de: Tannenhäher<b>Orzechówka</b> lat: Nucifraga caryocatactes, en:Spotted nutcracker, de: Tannenhäher<b>Orzechówka</b> lat: Nucifraga caryocatactes, en:Spotted nutcracker, de: Tannenhäher<b>Orzechówka</b> lat: Nucifraga caryocatactes, en:Spotted nutcracker, de: Tannenhäher


Pod zdjęciami znajdziecie nazwy gatunkowe ptaków w języku polskim, po łacinie – nazwy naukowe, w języku angielskim oraz w języku niemieckim. Można więc pogłębiać znajomość słownictwa i tym samym łączyć przyjemne z pożytecznym.