Fotografie ptaków 13Fotografie ptaków 13 – archiwum zdjęć.

W poniższym albumie zdjęć (fotografie ptaków 13) można zobaczyć fotografie ptaków zarówno z naszego najbliższego otoczenia jak i rzadko już spotykanych i mało licznych gatunków. Obserwowaniem awifauny zajmujemy się hobbystycznie już od dobrych kilku lat. Na niektóre gatunki, rarytasy, które można zobaczyć w naszej kolekcji „czatowaliśmy” (oczywiście z aparatem fotograficznym) od pięciu, a nawet siedmiu lat. Zdjęcia staramy się wykonywać tak, aby nie przeszkadzać ptakom w ich naturalnym środowisku. Preferujemy fotografowanie ptaków w naturze. Nieliczne zdjęcia wykonaliśmy w ogrodach zoologicznych i tym podobnych miejscach. „Bądź wolny jak ptak”. To powiedzenie obrazuje nasze podejście do ptaków i poglądy związane z trzymaniem ptaszka w klatce. Pomagamy ptakom, dokarmiamy je ponieważ człowiek przez ingerencję w środowisko zaburzył równowagę międzygatunkową i trwale niszczy niezbędne dla ptaków obszary i zasoby naturalne.

Galeria – najnowsze fotografie Nowość w pozostałych kategoriach. Fotografie ptaków 2 Fotografie ptaków 3 

Pod zdjęciami znajdziecie nazwy gatunkowe ptaków w języku polskim, po łacinie – nazwy naukowe, w języku angielskim oraz w języku niemieckim. Można więc pogłębiać znajomość słownictwa i tym samym łączyć przyjemne z pożytecznym.