Merulka English

Święta Bożego Narodzenia - Christmas time

Dopasuj podpisy do osób i przedmiotów na zdjęciu.

Easter pictures

bauble

star

twig

Christmas wishes

lollipop

ribbon

mother

father

sister

brother

teddy bear

gift