U lekarza: pytania i porady - Doctor's questions and advise

U lekarza - przydatne zwroty
U lekarza pytania - going to the doctor's: questions

Język angielski Język polski
What can I do for you? W czym mogę pomóc?
How can I help? Jak mogę pomóc?
When did it start? Kiedy to się zaczęło?
How long have you been feeling like this? Od jak dawna pan / pani się tak czuje
Are you allergic to (penicillin)? Czy ma pan / pani alergię na (penicylinę)?
Let me have a look at it. Niech się temu przyjrzę.
Is it painful? Czy to boli?
Have you had any other symptoms? Czy ma pan / pani jakieś inne objawy?

Going to the doctor's: symptoms

Język angielski Język polski
I've got a temperature and a bad cough. Mam temperaturę i silny kaszel
I haven't been feeling very well recently. Ostatnio nie czuję się za dobrze.
I've got stomach ache. Boli mnie żołądek.
I've got chest pains. Boli mnie w klatce piersiowej.
I'm feeling dizzy. Mam zawroty głowy
My ankle is swollen. Mam spuchniętą kostkę.
My thumb is sore. Mam zaczerwieniony i obrzmiały kciuk.

U lekarza porady - going to the doctor's: advise

Język angielski Język polski
If I were you, I wouldn't (go running for a while) Gdybym był / była tobą, (nie biegałbym / nie biegałabym przez jakiś czas).
In your position, I would (take plenty of rest) Na twoim miejscu bym sporo (wypoczywał / wypoczywała).
It would be a good idea to (drink lot s of water). Dobrym pomysłem jest (picie dużej ilości wody).
It's important not to (get stressed). Ważne jest, aby nie (stresować się).
The best thing would be to (take plenty of exercise). Najlepiej byłoby (dużo ćwiczyć).
Try to (be more careful when cycling). Spróbuj (bardziej uważać, jak jeździsz na rowerze)
I really think you should (eat more fresh fruit). Naprawdę uważam, że powinieneś / powinnaś (jeść więcej świeżych owoców).