Język angielski poziom podstawowy- Matura 2014, arkusz 1 - Model odpowiedzi w zadaniach zamkniętych.

Sugerowane odpowiedzi.Odpowiedzi poziom podstawowy język angielski 2014
Zadanie 1
1.1 F
1.2 T
1.3 T
1.4 F
1.5 F

Zadanie 2
2.1 C
2.2 A
2.3 D
2.4 F
2.5 E

Zadanie 3
3.1 C
3.2 A
3.3 A
3.4 B
3.5 B

Zadanie 4
4.1 E
4.2 G
4.3 H
4.4 B
4.5 C
4.6 A
4.7 D

Zadanie 5
5.1 F
5.2 T
5.3 T
5.4 F
5.5 T
5.6 F

Zadanie 6
6.1 B
6.2 D
6.3 A
6.4 A
6.5 C
6.6 D
6.7 B