Rozpoczynanie rozmowy i reakcje - Starting a conversation and reaction

Rozpoczynanie konwersacji i wyrażanie zainteresowania - Starting a conversation and reactingZwroty: początek rozmowy - Starting a conversation

Język angielski Język polski
Hello. My name’s (…). What’s your name? Cześć. Mam na imię (…). Jak się nazywasz?
Where are you from? Skąd jesteś?
Pleased to meet you. Miło mi cię poznać
I’m fine, thanks. Dobrze, dziękuje.
How are things? Jak leci?
Have you got any brothers or sisters? Czy masz braci lub siostry?
Where do you live? Gdzie mieszkasz?
Which school do you go to? Do której szkoły chodzisz?

Zwroty: Reakcje na wypowiedzi innych - Reacting to what the other person says

Język angielski Język polski
Me too. Ja też.
Really? Naprawdę?
That’s interesting. To interesujące.
Cool. Super
No way ! Nie wierzę!
Me neither. Ja też nie.