Skróty w języku angielskim
Skróty w języku angielskim

Skrót Język angielski Język polski
AFAIC
as far as I'm concerned
jeśli o mnie chodzi
AFAK
as far as I know
z tego co wiem
AKA
also known as
znany także jako
ASAP
as soon as possible
tak szybko jak to tylko możliwe
B4
before
przed
BBL
be back later
wrócę później
BRB
be right back
zaraz wracam
BTW
by the way
przy okazji/a propos
CU
see you
do zobaczenia/na razie
EOD
end of discussion
koniec rozmowy
EOT
end of topic
koniec tematu
F2F
face to face
twarzą w twarz
FAQ
frequently asked questions
najczęstsze pytania
FOC
free of charge
darmowy
FYI
for your information
do Twojej wiadomości
GR8
great
świetnie
IMHO
in my humble opinion
moim skromnym zdaniem
IMO
in myopinion
moim zdaniem
IOW
in other words
innymi słowy
LOL
laughing out loud
śmiać się głośno
NW
no way
nie ma mowy
TIA
thanks in advance
z góry dziękuję
TNX
thanks
dzięki
WGO
what's going on
co się dzieje?
4U
for you
dla Ciebie
ADN
any day now
lada dzień
BBS
be back soon
będę wkrótce
CUL, CUL8ER
see you later
do zobaczenia później
GOK
God only knows
Bóg jeden raczy wiedzieć
HHOK
ha, ha only kidding
ha, ha żartowałem
IC
I see
aha, rozumiem
IDTT
I will drink to that
wypiję za to
IWBNI
it would be nice if ...
byłoby wspaniale, gdyby …
2JK
just kidding
żartuję
MORF, MOF
male or female?
mężczyzna, czy kobieta?
MYOB!
mind your own business!
pilnuj swoich spraw
N/P
no problem
żaden problem
RUOK
are you OK?
wszystko w porządku?
SUP
What's up?
jak leci?
WB
welkome back
witamy znowu
WTH
what the hell?
co się dzieje?