Rozmowy o przeszłości - Talking about the past

Porozmawiajmy o przeszłości - przydatne zwroty

Rozmowy o przeszłości - Talking about the past

Język angielski Język polski
How did you spend your weekend? Jak spędziłeś weekend?
How was your weekend? Jak minął ci weekend?
It was good. I went to the cinema on Saturday. Dobrze. W sobotę byłem w kinie.
What did you see? Co (jaki film) widziałeś
What did you do on Sunday? Co robiłeś w niedziele?
Nothing much. What about you? Nic takiego. A ty?
What did you do? Co robiłeś?
I played computer games at home. Grałem w domu w gry komputerowe.
What did you play? W co grałeś?
Did you have fun? Dobrze się bawiłeś?