Reklamacja, wyrażanie niezadowolenia.

Zwroty przydatne w reklamacji towarów i usługSTARTING A COMPLAINT - Składanie zażalenia

Język angielski Język polski
I want to complain about ... Chce złożyć reklamację dotyczącą ...
I'd like to make a complaint. Chciałabym złożyć reklamację dotyczącą ...

SYMPATHISING WITH A COMPLAINT - wyrażanie zrozumienia

Język angielski Język polski
I do understand why you're unhappy about this. Całkowicie rozumiem, dlaczego nie jest pan / pani zadowolony zadowolona
I'm very sorry to hear that. Bardzo przykro mi to słyszeć.
I'm sorry to hear there's a problem. Przykro mi słyszeć, że jest jakiś problem.
I must apologise.  Muszę pana / panią przeprosić.

EMPHASISING YOUR DISCONTENT - podkreślanie niezadowolenia

Język angielski Język polski
Something needs to be done about this.   Coś trzeba z tym zrobić.
I'm sorry, it's just not good enough.   Przykro mi, ale to jest niewystarczająco dobre.
I'm really not happy about this.   Naprawdę nie jestem z tego zadowolony / zadowolona.
That's just not acceptable.   To po prostu nie jest do przyjęcia.
It's a disgrace.   To wstyd.