Reakcja na historię - Reaction to a story

Reakcja na opowieść - Reaction to a storyReakcja na opowieść - Reaction to a story

Język polski Język angielski
Ale szczęście / pech! That was lucky / unlucky!
To był błąd! That was a mistake!
Zabawne! What a laugh!
Co za koszmar! What a nightmare!
Co za okropne przeżycie! What a terrible experience!
Ale niespodzianka! What a surprise!
Ale ekscytujące! How exciting!
Ale śmieszne! How funny!
Ale przerażające! How frightening!