Konkurs wiedzy o języku angielskim i o krajach anglojęzycznych

Quiz - I know everything 2014 - Edycja V

  

 
Autorkami quizu są Halina Małysa Legutko i Agata Wójs