Przedimki - Reguły użycia
A / AN

Przedimka a /an używamy:
 • przed rzeczownikami policzalnymi tylko w liczbie pojedynczej, gdy mówimy o czymś po raz pierwszy,
 • gdy mówimy o jednej z wielu rzeczy i nie jest ważne, którą konkretnie rzecz mamy na myśli,
 • przed nazwami zawodów.
 • Przedimka a używamy, gdy rzeczownik zaczyna się od spółgłoski. Natomiast an jeżeli rzeczownik rozpoczyna samogłoska.


  THE

  Przedimka "the" używamy:
 • gdy mówimy o czymś po raz kolejny,
 • gdy mówimy o czymś konkretnym i osoba, z którą rozmawiamy wie o co chodzi,
 • przed nazwami rzeczy lub osób jedynych w swoim rodzaju, unikatowych,
 • przed porami dnia,
 • przed nazwami pomieszczeń i pokoi w domu, oraz miejsc w pobliżu domu np. garaż, ogród itp,
 • przed przymiotnikami w stopniu najwyższym,
 • przed liczebnikami porządkowymi,
 • przed nazwami rzek, mórz i oceanów,
 • przed nazwami pasm górskich i archipelagów,
 • przed nazwiskami rodzin,
 • Przedimka "the" używamy zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej.


  Brak przedimka

  Przedimków nie używamy :
 • gdy mówimy o osobach lub rzeczach ogólnie w liczbie mnogiej,
 • przed rzeczownikami abstrakcyjnymi np. miłość, ciekawość, wiara itp.,
 • w zdaniach o charakterze stwierdzeń ogólnych,
 • przed nazwami dni tygodnia i miesięcy,
 • przed latami,
 • przed nazwami kontynentów i większości państw,
 • przed nazwami miast,
 • przed nazwami ulic i lotnisk,
 • przed nazwami jezior, pojedynczych szczytów górskich i pojedynczych wysp,
 • przed nazwami posiłków.