Polite forms of address - uprzejme formy zwracania się do innych

Zwracanie się do innych osób w czasie rozmowy.

Polite forms of address - uprzejme formy zwracania się do innych

Język angielski Język polski
Would you mind …, please? Czy miałbyś/miałabyś coś przeciwko…?
Could you … , please? Czy mógłbyś/mogłabyś…?
If you could just … Gdybyś tylko mógł/mogła
Could I ask you to … , please? Czy mógłbym/mogłabym cię prosić o…?
Do you mind if I just ask you some qestions? Czy miałbyś/miałabyś coś przeciwko temu, żebym zadał/zadała ci kilka pytań?