Plans and Suggestions - plany i propozycje

Talking about plans and suggestions - plany i propozycjeTalking about plans - plany

Język angielski Język polski
What are you up to ... ? Co masz ochotę robić ... ?
Have you got any plans ... ? Czy masz jakieś plany ... ?
Are you busy ... ? Czy jesteś zajęty / zajęta ... ?
What are you doing ... ? Co robisz ... ?
What are you going to ... ? Co zamierzasz ... ?
What are your plans for the weekend ? Jakie masz plany na weekend ?

Making and Reacting to suggestions - proponowanie

Język angielski Język polski
Shall we go out for ... ? Pójdziemy ... ?
Let's try that ... . Wypróbujmy tę ... .
Do you fancy ... ? Czy masz ochotę pójść do restauracji?
I was wondering if you'd like to ... . Zastanawiałem się / Zastanawiałam się, czy chciałbyś / chciałabyś ... .
Why don't we ... ? Czemu nie mielibyśmy ... ?
I think we should ... . Myślę, że powinniśmy ... .
How about ... ? A gdyby tak ...?
Great idea. Świetny pomysł.
That's a good idea. Dobry pomysł.
Sure. Jasne.
Yes, that sounds fun. Tak , brzmi fajnie.
Sorry, I can't. Przepraszam, nie mogę.
I don't really fancy ... . Nie mam ochoty ... .
No, thanks. I'm not very keen on ... . Nie, dzięki. Nie przepadam za ... .
Thanks, but I've already got plans . Dziękuje, ale mam już plany.