Opis obrazka - picture description

Opis obrazka, zdjęcia lub ilustracji po angielsku - picture description

Opis obrazka w języku angielskim - zwroty - picture description

Język angielski Język polski
The photo shows… Zdjęcie przedstawia…
In the photo I can see… Na zdjęciu widzę…
There is/ There are… in this picture. Na zdjęciu jest/są…
On the right/ On the left… Po prawej/lewej stronie…
On the right-/ On the left-hand side of the picture there is/are… Po prawej/lewej stronie zdjęcia znajduje/znajdują się
In the left/In the right hand corner… Po lewym/prawym rogu…
In the foreground/ In the background… Na pierwszym planie/ w tle…
In the top/ bottom part of the picture there is/ are… W górnej/ dolnej części zdjęcia jest/ są…
The people in the photo are… Ludzie na zdjęciu są…