Making a complaint - składanie reklamacji

Zwrotny przydatne przy składaniu reklamacji lub zażaleń.

Making a complaint - składanie reklamacji

Język angielski Język polski
Can I help you? W czym mogę pomóc?
OK. When did you buy it? Dobrze. Kiedy to kupiłeś/kupiłaś?
And what's wrong with it? Co jest z tym nie w porządku?
We don't give refunds. Nie zwracamy pięniedzy.
Yes, there's a problem with this top. Tak, chodzi o tę bluzkę.
Last weekend. W zeszły weekend.
The zip has come off. Suwak się oderwał.
I've got my receipt. Can I have my money back? Mam paragon. Czy mogę otrzymać zwrot pieniędzy?
I want to exchange it. Chciałbym/Chciałabym ją wymienić.
Can I speak to the manager, please? Czy mogę rozmawiać z kierownikiem?
That's not good enough. To nie wystarczy.