Job interviews zwroty - wywiad - praca

Zwroty, które usłyszysz szukając pracy.
Lista najczęściej używanych zwrotów - Job interviews questions.

Język angielski Język polski
How did you find out about the job? Skąd dowiedział / dowiedziała się pan / pani o tej pracy?
What's your experience of this kind of work? Jakie jest pana / pani doświadczenie w pracy tego rodzaju?
Have you worked … before? Czy pracował / pracowała pan / pani już wcześniej … ?
What did you do … ? Co pan / pani robił / robiła … ?
How long did you work there? Jak długo pan / pani tam pracował / pracowała?
Why do you think you're the right person for the job? Dlaczego sądzi pan / pani, że nadaje się do tej pracy?
Thanks for coming in. Dziękujemy za przybycie.
We'll be in touch by the end of next week. Skontaktujemy się z panem / panią do końca przyszłego tygodnia.

Lista najczęściej używanych zwrotów - Job interviews: answers

Język angielski Język polski
I saw your advert in (the local newspaper) Zobaczyłem / Zobaczyłam państwa ogłoszenie (w miejscowej gazecie).
I saw your notice (on the notice board). Zobaczyłem / Zobaczyłam państwa ogłoszenie (na tablicy ogłoszeń).
I've been working (in the local supermarket). Pracowałem / Pracowałam (w miejscowym supermarkecie).
I used to help out (in my aunt's shop). Pomagałem / Pomagałam (w sklepie mojej ciotki).
I served customers, I made hone calls, I cleaned. Obsługiwałem / Obsługiwałam klientów, rozmawiałem / rozmawiałam przez telefon, sprzątałem / sprzątałam.
l'm hard-working and reliable. Jestem pracowity / pracowita i solidny / solidna.
I enjoy working wit h the public. Lubię pracować z ludźmi.
I'm good at working in a team. Jestem dobry / dobra w pracy zespołowej