Invitations - Zaproszenia

Zwracanie się w celu zaproszenia kogoś lub odmowa przyjęcia zaproszenia.

Invitation - zaproszenie

Język angielski Język polski
I'm having some friends over tommorow tonight. Would you like to come? Zapraszam do siebie kilkoro przyjaciół na jutrzejszą noc. Czy chciałbyś przyjść?
Do you fancy going to the cinema this evening? Czy chciałbyś wyjść dziś wieczorem do kia?
Do you fancy joing us? Czy chciałbyś się przyłączyć
Why don't you come along? Może byś się przyłączył?
I'd love to, thanks. Chętnie, dzięki.
Yeah, sounds good. Tak, to brzmi zachęcająco.
Shall I bring some food? Czy mam przynieść trochę jedzenia?
What time shall I come? O której godzinie mam przyjść?
See you tomorrow. Do zobaczenia jutro.
See you there. Do zobaczenia na miejscu.
Hope you can make it. Mam nadzieję, że uda Ci się przyjść.
Sorry, but I can't make it. Przykro mi, ale nie dam rady.
Shame. Another time, maybe. Szkoda. Może innym razem.
Sorry you can't make it. Szkoda, że nie dasz rady.