Giving opinions - wyrażanie opinii

Zwrotny przydatne przy wyrażaniu zdania.

Giving opinions - wyrażanie opinii

Język angielski Język polski
I think … Myślę, że
I don't think … Nie uważam, że …
In my opinion ... Moim zdaniem ...
On the other hand … Z drugiej strony …
That's true, but … to prawda, ale …
I agree. Zgadzam się.
I don't agree. Nie zgadzam się.
What do you think of … ? Co myślisz o … ?
What's … like? Jaki jest jak wygląda?
What do you think ? Co o tym myślisz?
Do you agree? Zgadzasz się??
If you ask me, … Jeśli chcesz znać moje zdanie, to …