Wyrażanie entuzjazmu - Expressing enthusiasm

Zwrotny przydatne przy wyrażaniu entuzjazmu lub braku etuzjazmu.

Wyrażanie entuzjazmu - Expressing enthusiasm

Język angielski Język polski
I'd really love to see it. Bardzo chciałbym/chciałabym to zobaczyć.
I love that kind of thing. Uwielbiam takie rzeczy.
I'm quite into it. Całkiem mi się to podoba.
That sounds more fun. To wydaje się fajniejsze.
It should be really entertaining. To powinno być naprawdę zabawne.

Wyrażanie braku zainteresowania - Expressing lack of enthusiasm

Język angielski Język polski
I'm not very keen on it. Nie bardzo mi się to podoba.
I'm not particularly interested in... Nie jestem tym szczególnie zainteresowany/zainteresowana.
It's not really my thing. Tak naprawdę to mnie nie bawi.
It just doesn't appeal to me. To po prostu do mnie nie przemawia.
I think I'd be bored. Myślę, że to by mnie znudziło.
I wouldn't say I was a real fan. Nie powiedziałbym/powiedziałabym, że jestem prawdziwym fanem/prawdziwą fanką.