Czasy przyszłe

Czasy przyszłe: Future Simple, going to, Present Continuous dla przyszłości,
Present Simple dla harmonogramów i rozkładów jazdy

Uwaga! Nie używaj formy skróconej od will ('ll).