Thinking what to say - Co powiedzieć?

Granie na czas - Thinking what to sayThinking what to say - Zastanawianie się

Język angielski Język polski
Let me see, … Niech się zastanowię, …
Let me think about that for a moment. Niech przez chwilę o tym pomyślę.
Well, um, I suppose … No cóż, przypuszczam …
I’ve never really thought about that. Właściwie wcześniej o tym nie myślałem /nie myślałam.
It’s difficult to say really. Właściwie trudno coś powiedzieć.
That's a good question. To dobre ptyanie.
That's an interesting question. Interesujące pytanie.
I'm not quite sure but I believe … . Nie jestem do końca pewien, ale uważam, że… .