Arranging to meet - Planowanie spotkań

Zwrotny przydatne przy umawianiu się.

Arranging to meet - Planowanie spotkań

Język angielski Język polski
Do you fancy meeting up? Czy masz ochotę się spotkać?
Yes, OK. What do you want to do? Tak, dobrze. Co chcesz robić?
I'd like to … Chciałbym / Chciałabym …
I'd prefer to … Wolałbym / Wolałabym …
Why don't we … A może byśmy …
Sure. Why not? Pewnie. Czemu nie.
I'd rather … if that's OK. Wolałbym / Wolałabym …, jeśli się zgodzisz.
Why don't we ... instead? A może zamiast tego moglibyśmy …?
Where do you want to meet? Gdzie chcesz się spotkać?
Shall we meet …? Spotkajmy się …