Strona bierna

Uzupełnij właściwą formę w stronie biernej .