Uzupełnij luki

Uzupełnij właściwą formę Present Simple lub Present Continuous.