Uzupełnij luki

Uzupełnij właściwą formę Past Simple lub Past Continuous.

Uwaga. Nie używaj form skróconych (didn't, wasn't).