Uzupełnij luki

Uzupełnij właściwą formę Past Simple i Present Perfect .

Uwaga: Proszę nie stosować form skróconych np.: 's, haven't, didn't