Wstaw czasowniki w poprawnych formach Past Perfect lub Past Simple

W zdaniach przeczących używaj form skróconych.