Okresy Warunkowe

Uzupełnij zdania poprawnymi formami pierwszego lub zerowego okresu (trybu) warunkowego.
W konstrukcjach przeczących używaj form skróconych.