Drugi okres warunkowy

Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników w drugim okresie (trybie) warunkowym.
W konstrukcjach przeczących używaj form skróconych.