Uzupełnij luki

Przekształć zdania na mowę zależną.