Uzupełnij stopień wyższy i najwyższy przymiotnika

Wpisz stopień wyższy i najwyższy podanych przymiotników.
+ = bardziej, najbardziej,    - = mniej, najmniej