Język angielski - Matura rozszerzona 2012, arkusz 2 - Słuchanie 1

Posłuchaj tekstu nagrania pierwszego ćwiczenia na słuchanie. Zadanie 4.

Usłyszysz wypowiedź Marka na temat jego nowego stylu życia. Zaznacz, które zdania są zgodne z treścią nagrania (T – True), a które nie (F – False).

HTML 5 PLAYER
Słuchanie ćwiczenie 1 - Matura rozszerzona 2012, arkusz 2 .

4.1. - One of the jobs Mark did involved encouraging Indian farmers to produce genetically modified food. (!TRUE) (FALSE)

4.2. - Mark considers money a major factor contributing to the pollution of the environment. (TRUE) (!FALSE)

4.3. - Mark doesn’t mind doing time-consuming domestic chores. (TRUE) (!FALSE)

4.4. - Living without money has ruined Mark’s social life. (!TRUE) (FALSE)

4.5. - Mark is soon going to return to his previous lifestyle. (!TRUE) (FALSE)