Uzupełnij poprawną formę czasowników rozdzielnie i nierozdzielnie złożonych.

Ułóż zdania.

Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone- Ściąga