Welttour 4 - Rozdział 1 - Der Mensch und die Welt - Człowiek i świat

Połącz słówka zgodnie z ich znaczeniem.