Welttour 2 - Rozdział 6 - Sport

Połącz słówka zgodnie z ich znaczeniem.