Welttour 2 - Rozdział 3 - Schulwelt - Świat szkolny

Połącz słówka zgodnie z ich znaczeniem.