Welttour 2 - Rozdział 2 - Mein Platz in der Welt - Moje miejsce na świecie

Połącz słówka zgodnie z ich znaczeniem.