Welttour 1 - Rozdział 4 - Dzień powszedni - Mein Alltag

Połącz słówka zgodnie z ich znaczeniem.