Lernen - Uczenie się- rozdział 7

Połącz słówka zgodnie z ich znaczeniem.