Język niemiecki


Witajcie w nowej odsłonie portalu językowego MERULA w części poświęconej nauce języka niemieckiego. 

Zadania maturalne

Zobacz zestawy maturalne Ten odnośnik przeniesie was do całej serii linków i ćwiczeń do matury. Będą to pliki audio oraz ćwiczenia interaktywne matur z lat poprzednich, zestawy próbnych matur oraz ćwiczenia maturalne mające na celu przygotowanie was do matury z języka niemieckiego w 2015 roku.

Gramatyka niemiecka

Ucz się gramatyki języka niemieckiego. Poniżej znajdziesz linki do teorii oraz ćwiczeń interaktywnych wyjaśniających i doskonalących zagadnienia gramatyczne. Znajomość reguł i wyjątków gramatycznych pozwoli budować poprawne wypowiedzi w języku angielskim.

słownictwo

Słówka Nauka słownictwa w języku obcym sprawia nam często wiele trudności. Jest wiele metod nauki słówek, ale kluczowym zagadnieniem w tej dziedzinie jest pamięć, jej rodzaje i sposób funkcjonowania. Proponujemy ćwiczenia, które ułatwią wam zapamiętywanie słówek oraz utrwalanie i testowanie znajomości słownictwa.


Słownik Flaga Niemiec

Losowe Słówka

Przysłowia niemieckie

Powrót na górę


Meine Welttour słówka rozdział 1

meine_welttour_1_jezyk_n_squerRozpoczynamy pracę z nowym podręcznikiem MEINE WELTTOUR 1. Częściowo treść podręcznika w tym listy słówek pokrywają się z podręcznikiem Welttour 1.

Słówka

Rozdział 1 Meine Welttour. Ćwicząc słownictwo najpierw zapoznajemy się z listą słówek przedstawionych w tabeli – Tabela słówek Meine Welttour 1 rozdział 1.

Możesz też poćwiczyć tę partię słówek pod linkiem Nauka słówek Meine Welttour 1 rozdział 1 oraz przetestować ich znajomość pod adresem Test słówek Meine Welttour 1 rozdział 1.

Jeśli powyższe ćwiczenia są jeszcze zbyt trudne można pouczyć się słówek z tego działu przez zabawę – ćwiczenie na dopasowanie Dopasowanie znaczenia Meine Welttour 1 rozdział 1 słówka

Ćwiczenie  na wpisywanie znaczenia 8 losowo wybranych słówek znajdziecie pod linkiem Wpisywanie znaczenia słówek Meine Welttour 1 rozdział 1 .


Rozdział 3 Meine Welttour.  Tabela słówek Meine Welttour 1 rozdział 3

Ćwiczenia na słownictwo: 


 

Welttour I

DER, DIE – czy DAS – jaki to rodzajnik? Ćwicz SŁÓWKA . Pod tym linkiem możecie znaleźć słownictwo do pierwszej części podręcznika Welttour.welttour1_button Obecnie ćwiczenia do rozdziałów: 1,2,3,4 i 5. Przeczytajcie instrukcję i szukajcie linków do ćwiczeń dodatkowych na dobieranie i wpisywanie znaczenia losowo wybranych słówek.
Rozdział 5 . Ćwiczenia powtórzeniowe do rozdziału piątego podręcznika Welttour 1. Zestaw obejmuje test wyboru, uzupełnianie dialogu odpowiednimi formami czasownika i słownictwem, przymiotniki układanie zdań z tłumaczeniem oraz wyszukowanie produktów spożywczych i napojów.

Welttour II

welttour2_buttonDER, DIE – czy DAS – jaki to rodzajnik? Ćwicz SŁÓWKA . Pod tym linkiem możecie znaleźć słownictwo do drugiej części podręcznika Welttour obecnie zestawy obejmują sześć rozdziałów ostatni rozdział siódmy w przygotowaniu. Przeczytajcie instrukcję i szukajcie linków do ćwiczeń dodatkowych na dobieranie i wpisywanie znaczenia losowo wybranych słówek.
ROZDZIAŁ 1 Zapraszam do przygotowania się do testu sprawdzającego opanowanie materiału z rozdziału 1 podręcznika „Welttour 2 „. Zestaw ćwiczeń obejmuje układanie zdań oznajmujących i pytających z podanych wyrazów, odmianę czasowników regularnych i nieregularnych, zaimki dzierżawcze w mianowniku, celowniku i bierniku oraz zwroty przyimkowe i kolokacje.
ROZDZIAŁ 2 Przygotowanie do testu sprawdzającego opanowanie materiału z drugiego rozdziału podręcznika „Welttour 2 „. Zestaw ćwiczeń obejmuje układanie zdań oznajmujących i pytających z podanych wyrazów, odmianę przymiotników po rodzajniku nieokreślonym, zaimki pytające oraz antonimy.
ROZDZIAŁ 3 . W rozdzale 3 podręcznika „Welttour 2 „. proponujemy zestaw ćwiczeń obejmujących szyk zdania po spójnikach und, aber, denn, oder, sondern, trotzdem, dann, sonst, außerdem, dass, weil oraz wyrażenia przymiotnikowe – test. (3 ćwiczenia).
ROZDZIAŁ 4 . W ramach przygotowania do sprawdzianu wiadomości z rozdziału 4 podręcznika „Welttour 2 „. proponujemy zestaw ćwiczeń obejmujących czas Präteritum / Imperfekt czasowników regularnych, nieregularnych i modalnych, tworzenie przymiotników odrzeczownikowych, pytanie o informacje szczegółowe do podkreślonych części zdań.
ROZDZIAŁ 5 . W ramach przygotowania do sprawdzianu wiadomości z rozdziału 4 podręcznika „Welttour 2 „. proponujemy zestaw ćwiczeń obejmujących czas Perfekt czasowników regularnych i nieregularnych, dopasowanie czasowników oraz tłumaczenie zdań.
ROZDZIAŁ 6 . W ramach przygotowania do sprawdzianu wiadomości z rozdziału 6 podręcznika „Welttour 2” proponujemy ćwiczenia na zaimki pytające, stopniowanie przymiotników, układanie zdań z tłumaczeniem oraz dyscypliny sportowe.

Welttour III

DER, DIE – czy DAS – jaki to rodzajnik? Odgadnij rodzajnik losowo wybranego rzeczownika.Welttour3_button
Ćwicz SŁÓWKA . Pod tym linkiem możecie znaleźć słownictwo do trzeciej części podręcznika Welttour Obecnie rozdziały 1,2,3 i 5. Przeczytajcie instrukcję i szukajcie linków do ćwiczeń dodatkowych na dobieranie i wpisywanie znaczenia losowo wybranych słówek.
Welttur 3 – rozdział 1 – ćwiczenia – Zestaw ćwiczeń powtórzeniowych i utrwalających wiedzę przed sprawdzianem z pierwszego rozdziału podręcznika Welttour 3. Zestaw obejmuje ćwiczenia na zwroty związane z edukacją, konstrukcję bezokolicznikową z „zu” i bez „zu”, ćwiczenia na dopasowanie, dobieranie, słowotwórstwo – czasowniki i przymiotniki odrzeczownikowe oraz wypełnianie luk w tekście.
Welttur 3 – rozdział 2 – ćwiczenia  – Zestaw ćwiczeń przed sprawdzianem. Zestaw obejmuje m.in. ćwiczenia na drugi przypadek rzeczownika Genitiv – dopełniacz; oraz stronę bierną w czasie teraźniejszym „Präsens” i w czasie przeszłym „Präteritum” .
Welttur 3 – rozdział 3 – ćwiczenia – Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym, bez rodzajnika i z zaimkiem dzierżawczym.
Welttur 3 – rozdział 5 – ćwiczenia – Odmiana czasownika i dobieranie właściwego czasownika ze względu na jego znaczenie. Zwroty językowe tematycznie związane z ochroną środowiska oraz tryb przypuszczający Konjunktiv II czasowników „sein” (wäre), „haben” (hätte) oraz „werden” (würde) z bezokolicznikiem.

Welttour IV

Rodzajnikwelttour-4-jezyk-niemiecki-podrecznik,big,318838

DER, DIE – czy DAS – jaki to rodzajnik? Odgadnij rodzajnik losowo wybranego rzeczownika.

Słówka

Nowy moduł nauki i testowania słownictwa przygotowanego tematycznie do tego podręcznika:

Słówka do rozdziału 7 – PODRÓŻE


Słówka do rozdziału 11 – ZDROWIE


 

Słówka do rozdziału 12 – SPORT


 

Poniższe rozdziały słówek do tego podręcznika przygotowane zostały wcześniej i ćwiczenia doskonalące znajomość słownictwa do tych rozdziałów (1,3 i 5) funkcjonują w odmienny sposób.

Ćwicz SŁÓWKA – rozdziały 1,3 i 5. Pod tym linkiem możecie znaleźć słownictwo do czwartej części podręcznika Welttour. Jest to zbiór słownictwa tematycznie powiązanego z zagadnieniami maturalnymi pomyślany jako repetytorium. Obecnie można skorzystać z tabeli słówek do pierwszego i trzeciego rozdziału w nowej, zmodernizowanej części skryptu wraz z dodatkowymi, interaktywnymi ćwiczeniami ułatwiającymi naukę i samodzielne zapamiętywanie słownictwa.

Ćwiczenia interaktywne – przygotowanie do sprawdzianów z poszczególnych rozdziałów.

Rozdział 1 i 2 – ćwiczenia powtórzeniowe przed testem. Odmiana przymiotnika oraz zaimki dzierżawcze.

Rozdział 3 i 4 – ćwiczenia przed sprawdzianem. Uzupełnianie luk, odgadnij rzeczownik, zaimki pytające i Komposita – rzeczowniki złożone – słownictwo związane z wykształceniem oraz wadami i zaletami mieszkania na wsi.

Rozdział 5 i 6 – obecnie można poćwiczyć przed sprawdzianem Niemieckie czasy – uzupełnianie form czasownika w odpowiednim czasie.

Rozdział 7 i 8 – w pierwszym ćwiczeniu przekształcamy wyrażenia leksykalne na inne o podobnym znaczeniu Ćwiczenie 1 – Wyraź tę samą treść, zastępując zaznaczone fragmenty zdania innym wyrazem lub wyrazami. W drugie ćwiczeniu chodzi o znajomość znaczenia czasowników oraz umiejętność utworzenia form czasownika w czasie przeszłym Präteritum / Imperfekt – Ćwiczenie 2 – Uzupełnij zdania właściwym czasownikiem w czasie przeszłym Präteritum / Imperfekt, a w ćwiczenie trzecie wymaga zrozumienia kontekstu tekstu i uzupełnienia go odpowiednim słówkiem – Ćwiczenie 3 – Uzupełnij tekst właściwym słówkiem.

Rozdział 13 – pierwsze ćwiczenie polega na dopasowaniu właściwego przyimka, zaimka względnego lub konstrukcji bezokolicznikowej. Ćwiczenie 1 – dopasuj właściwe wyrażenia – zaimki względne, konstrukcja bezokolicznikowa z „zu” i przyimki z celownikiem. W drugim ćwiczeniu sprawdzana jest umiejętność posługiwania się konstrukcja bezokolicznikową z „zu” i bez „zu”; Konstrukcja bezokolicznikowa z „zu” i bez „zu”.

Powrót na górę


SCHRITTE INTERNATIONAL I

DER, DIE – czy DAS – jaki to rodzajnik? Ćwicz SŁÓWKA. Zapraszam początkujących germanistów do nauki słówek z języka niemieckiego. Aktualnie rozdziały 1 – 7 przygotowane na podstawie podręcznika Schritte international 1. Po kliknięciu linku przeczytajcie instrukcję! Szukajcie też linku do ćwiczeń ze słownictwem po kliknięciu przycisku z wybranego rozdziału. Życzę powodzenia.
ROZDZIAŁY 1 i 2. Zapraszam uczniów klas pierwszych do przygotowania się do testu sprawdzającego opanowanie materiału z rozdziałów 1 i 2 podręcznika „Schritte international 1”. Zestaw ćwiczeń obejmuje budowę podstawowych zdań oznajmujących i pytających, zaimki dzierżawcze i osobowe, liczby do 100 oraz odmianę czasowników regularnych.
ROZDZIAŁ 6 . W tym rozdziale ćwiczymy pogodę, pory roku, zwroty w restauracji, zgadzamy się i sprzeciwiamy.
ROZDZIAŁ 7 . W tym rozdziale ćwiczymy czasowniki modalne „möchten”, „können” i „wollen” oraz czas przeszły Perfect.

SCHRITTE INTERNATIONAL II

Ćwicz SŁÓWKA. Zapraszamy do nauki słówek z języka niemieckiego. Aktualnie rozdziały 8, 9, 10, 11 przygotowane na podstawie podręcznika Schritte international 2. Po kliknięciu linku przeczytajcie instrukcję! Szukajcie też linku do ćwiczeń ze słownictwem po kliknięciu przycisku z wybranego rozdziału.
ROZDZIAŁ 8 i 9 . W tym rozdziale ćwiczymy czasowniki modalne – odmiana i zastosowanie, czasy przeszłe Perfekt i Imperfekt / Präteritum czasowników „waren” i „hatten’, szyk zdania oraz tryb rozkazujący.
ROZDZIAŁ 10 . W tym rozdziale przytaczamy wypowiedzi osób trzecich – układamy zdania, szukamy części ciała, udzielamy porad, ćwiczymy zaimki dzierżawcze, odmianę rzeczownika w czwartym przypadku (Akkusativ) i doskonalimy użycie czasowników modalnych „dürfen”, „müsssen”, „sollen”.

Powrót na górę


DELFIN część I rozdziały 1-7

Ćwicz SŁOWNICTWO. Zapraszam do nauki słownictwa z języka niemieckiego. Jak wiadomo opanowanie słownictwa jest najważniejszą umiejętnością dla każdego, kto uczy się języka obcego. Niestety jest to też największa trudność. Po kliknięciu linku przeczytaj instrukcję! Życzę powodzenia.
Ćwicz RODZAJNIK. Gdyby nie to der, die, das… – elementarne rzeczowniki.
ROZDZIAŁ 1Nauczysz się tutaj odmieniać czasowniki regularne, utrwalisz wiedzę o rzeczowniku, budowie zdań oznajmujących i pytających. Przedstaw się i powiedz coś o sobie. Udowodnij, że umiesz liczyć po niemiecku!!! Jeśli to mało zobacz jeszcze do zakładki PODSTAWY.
ROZDZIAŁ 2 W dalszym ciągu czasowniki są w naszym głównym kółkiem zainteresowań. Ale nie tylko czasownik szlifujemy w tym rozdziale. Zaimki dzierżawcze i liczebniki też należy powtórzyć. Dla oddechu od gramatyki proponuje też ćwiczenie w układaniu prostych pytań i odpowiedzi. Los, das Wissen wartet auf DICH!
ROZDZIAŁ 3 Rodzajnik określony i nieokreślony. Odmiana rzeczownika w bierniku (Akkusativ) – to najważniejsze zagadnienia, które poćwiczysz w tym rozdziale. Zmierzysz się także z zaimkami osobowymi w bierniku i innymi zaimkami. Śmiało!!!
ROZDZIAŁ 4 Czasowniki modalne, nieregularne i rozdzielnie złożone są główną trudnością w tym rozdziale. Poćwicz budowę zdań z tymi czasownikami. Doskonal umiejętność odmiany tych typów czasownika. Prosty dialog z pewnością nie przysporzy ci trudności. Zapraszam!!!
ROZDZIAŁ 5 W tym rozdziale uczymy się przyimków. Możesz poćwiczyć przyimki i powtórzyć zwroty przyimkowe. Ponadto piszemy daty i godziny. Tym razem ćwiczenia pomyślane są jako zabawa. Wejdź i zobacz. Z pewnością miło spędzisz czas!!!
ROZDZIAŁ 6 Jak opowiedzieć co robiłeś wczoraj??? Jasne. Trzeba znać jakiś czas przeszły. W tym rozdziale ćwiczymy użycie czasu przeszłego. Tabelę czasowników nieregularnych znamy już przecież doskonale :). No to jazda! Przekształcamy zdania, uzupełniamy właściwą formę czasownika – fajna zabawa. Zobacz sam!!!
ROZDZIAŁ 7 Zaimki osobowe. Odmiana i zastosowanie w zdaniach. Dopełnienie wyrażone zaimkiem osobowym w przypadku trzecim i czwartym. Zapraszam do ćwiczeń!!!

DELFIN część II rozdziały 8-14

SŁOWNICTWO Ćwiczenia na słownictwo. Kolejne partie słówek do ćwiczeń i powtórek Rozdziały 8-11.
Zostań mistrzem!!! Ćwicz RODZAJNIK Kolejna seria rzeczowników. Wiesz jaki mają rodzajnik. Wejdź!
ROZDZIAŁ 8 Słownictwo z zakresu „Essen und Trinken”. Szlifuj budowę zdań ze spójnikami „wenn” oraz „weil”. Tryb rozkazujący i stopniowanie przymiotników z pewnością nie przysporzą ci nadzwyczajnych trudności. ROZDZIAŁ 9 Damit, um…zu, dass – Powtórz składnię zdań z tymi spójnikami. Sprawdź swoje umiejętności w konstrukcji bezokolicznikowej. Opowiedz o swoim wspaniałym mieszkaniu i przygodach przy przeprowadzce. An die Arbeit :).
ROZDZIAŁ 10 W tym rozdziale zajmujemy się głównie przymiotnikiem. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym. Ponadto możesz ułożyć dialog i nauczyć się opisywać wygląd zewnętrzny osób i rzeczy. Zapraszam!!!
ROZDZIAŁ 11 W tym rozdziale zajmujemy się przede wszystkim rekcją czasownika. Układamy pytania z użyciem rekcji. Możesz ułożyć dialog i poćwiczyć zaimki.
ROZDZIAŁ 12 W tym rozdziale ćwiczymy zdania ze spójnikami dass, während,i obwohl. Ponadto doskonalimy czas przeszły Imperfekt (Präteritum) i przyimki wegen, trotz i während – wymagające drugiego przypadku (Genitiv).
ROZDZIAŁ 13 Który, która, które – zdania z tymi spójnikami są podstawowym zagadnieniem w 13 rozdziale.

Powrót na górę


ALLES KLAR 1B

SŁOWNICTWO Pod tym linkiem uczymy się słownictwa z poszczególnych rozdziałów podręcznika „Alles klar 1B”. Zapraszam. Obecnie rozdziały 9, 10, 12, 13 i 14
ROZDZIAŁ 13W tym rozdziale podróżujemy różnymi środkami lokomocji i zwiedzamy. Możesz ułożyć dialog i poćwiczyć przyimki, odmianę rodzajnika określonego oraz czas przeszły Perfekt. Śmiało kliknij link. Wiedza czeka!

ALLES KLAR 2A

SŁOWNICTWO Pod tym linkiem uczymy się słownictwa z poszczególnych rozdziałów podręcznika „Alles klar 2A”. Zapraszam.
ROZDZIAŁ 1 Doskonalenie umiejętności budowy zdań. Czasy Perfekt i Imperfekt oraz drugi przypadek Genitiv. To wszystko możesz doskonalić w tym rozdziale.
ROZDZIAŁ 2 Styl ubierania się moda i wygląd zewnętrzny to zagadnienia kluczowe w tym rozdziale. Ważną umiejętnością jest tutaj opanowanie bogatego zasobu słownictwa i stosowanie przymiotników, o których też coś będzie. Zapraszam.
ROZDZIAŁ 3 Doskonalenie umiejętności budowy zdań ze spójnikami „weil” i „wenn” oraz konstrukcji „um…zu” w połączeniu z tematyką „u lekarza” „zdrowie” oraz „nałogi” są zagadnieniami dominującymi w tym rozdziale. Bądź zdrowy i nie daj się nałogom.

PODSTAWY GRAMATYKA – język niemiecki.

Rzeczownik teoria z przykładami, użycie rodzajnika, odmiana rodzajnika określonego i nieokreślonego z ćwiczeniami.
Wszystko o czasowniku niemieckim – Teoria z przykładami. Rodzaje czasowników:
Odmiana czasownika regularnego – wybrany losowo czasownik regularny należy odmienić oraz uzupełnić kilka przykładów z tym czasownikiem.
Liczby 0-100 – wybierane losowo liczby do stu. Obecnie dwa ćwiczenia
Podstawy Coś dla początkujących. Poćwicz odmianę czasowników i budowę zdań twierdzących pytających i przeczących.
Czas przeszły Perfekt. Ułóż zdania.
Präteritum – Imperfekt – teoria. – Wszystkie podstawowe, najważniejsze reguły tworzenia czasu przeszłego Imperfekt z przykładami i ćwiczeniami interaktywnymi.
Czas przeszły Imperfekt. Wybierz właściwą formę czasownika. Jeszcze inne dwa ćwiczenia.
Tabela czasowników nieregularnych Przekształcanie zdań z czasu teraźniejszego na czasy przeszłe Perfekt i Imperfekt możesz poćwiczyć pod tym linkiem.
Tabela – stopniowanie przymiotników i przysłówków – warto znać choćby podstawowe, często używane przymiotniki.
Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym – Tabela końcówek teoria i przykłady zastosowania odmiany przymiotnika w zdaniach.
Rekcja czasownika – tabela czasowników wymagających przyimka. Obecnie lista z rekcją an.

Powrót na górę


TABELA czasowników nieregularnych – język niemiecki.

Nowy udoskonalony moduł do nauki i testowania słownictwa – czasowniki nieregularne.

Nowość Tabela czasowników nieregularnych język niemiecki – tutaj uczymy się słówek w wersji tabelarycznej z możliwością sortowania, wyszukiwania i porcjowania słówek do nauczenia.   Nowość Nauka czasowników nieregularnych (72 czasowniki) – pod tym linkiem możemy utrwalić zakres słownictwa wpisując formy podstawowe wylosowanego czasownika. Jeśli popełnimy błąd możemy go poprawić i słówko losowane jest tak długo, aż wprowadzimy jego formy poprawnie.  Nowość Test czasowników nieregularnych (72 czasowniki) – gdy już umiemy słówka z tabeli wykonujemy samodzielny test. Na końcu otrzymamy ocenę.  Nowość Język niemiecki – tabela czasowników nieregularnych test/quiz – Jeszcze inna propozycja na sprawdzenie znajomości niemieckich czasowników nieregularnych w formie testu / quizu. 20 losowo wybranych czasowników i czas testu ograniczony do 5 minut. Jeśli podacie swój adres mailowy otrzymacie szczegółowe wyniki testu na skrzynkę mailową.

TABELA Spróbuj swoich sił i sprawdź jak radzisz sobie z czasownikami nieregularnymi. A tutaj Tabelę czasowników nieregularnych języka niemieckiego możesz poćwiczyć w jeszcze inny sposób – uzupełniając właściwą formę czasownika. Lückentext. – Kliknij i pobierz plik worda uproszczona, podstawowa tabela niemieckich czasowników nieregularnych. Kolejne dwa ćwiczenia na sprawdzenie znajomości czasowników nieregularnych. Tabela czasowników nieregularnych
INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015. Zachęcamy was do zapoznania się z tym dokumentem, który zawiera wmagania do egzaminu maturalnego, procedury przeprowadzania egzaminu oraz przykłady zadań i sprawdzane umiejętności językowe.

Matura z języka niemieckiego – zestawy ustne.

Zestaw 1 matura ustna z języka niemieckiego – zestaw obejmuje tematy: Podróżowanie i turystyka, żywienie oraz życie rodzinne i towarzyskie.


 

Matura z języka niemieckiego – zestawy pisemne.

Matura z języka niemieckiego maj 2016 „nowa” poziom podstawowy.

Matura z języka niemieckiego poziom podstawowy 2016 – 12 maja 2016. Arkusz egzaminacyjny obowiązujący maturzystów po nowej podstawie programowej od roku 2015. Tzw. nowa matura.

Matura z języka niemiecki poziom podstawowy 2016 – transkrypcja – zapis teksów na słuchanie (Hören).


 Matura z języka niemieckiego maj 2016 „stara” poziom podstawowy.

Matura z języka niemiecki poziom podstawowy 2016 stara matura – 12 maja 2016. Arkusz egzaminu maturalnego obowiązujący abiturientów zdających według zasad (do 2014 roku).

Matura z języka niemiecki poziom podstawowy 2016 stara matura – transkrypcja – zapis tekstowy nagrań do matury w „starej” wersji.


Matura z języka niemieckiego maj 2016 „nowa” poziom rozszerzony.

Matura z języka niemiecki poziom rozszerzony 2016 – arkusz egzaminacyjny (12 maja 2016).

Matura z języka niemiecki poziom rozszerzony 2016 – transkrypcja – zapis tekstowy nagrań maturalnych.


Matura z języka niemieckiego maj 2016 „stara” poziom rozszerzony.

Matura z języka niemiecki poziom rozszerzony 2016 stara forma cz.1 – arkusz egzaminacyjny część 1 (12 maja 2016).

Matura z języka niemiecki poziom rozszerzony 2016 stara forma cz.2 – arkusz egzaminacyjny część 2 (12 maja 2016).

Matura z języka niemiecki poziom rozszerzony 2016 stara forma – transkrypcja – nagrania maturalne w zapisie tekstowym.Matura z języka niemieckiego maj 2015 „nowa” poziom podstawowy.

Matura z języka niemieckiego poziom podstawowy – 12 maja 2015. Arkusz egzaminacyjny obowiązujący maturzystów po nowej podstawie programowej od roku 2015. Tzw. nowa matura.

Matura z języka niemieckiego poziom podstawowy transkrypcja nagrań – zapis teksów na słuchanie (Hören).


 Matura z języka niemieckiego maj 2015 „stara” poziom podstawowy.

Matura z języka niemieckiego poziom podstawowy (stara) – 12 maja 2015. Arkusz egzaminu maturalnego obowiązujący abiturientów zdających według dotychczasowych zasad (do 2014 roku).

Matura z języka niemieckiego poziom podstawowy  transkrypcja – zapis tekstowy nagrań do matury w „starej” wersji.


Matura z języka niemieckiego maj 2015 „nowa” poziom rozszerzony.

Matura z języka niemieckiego poziom rozszerzony nowa od 2015 – arkusz egzaminacyjny (12 maja 2015).

Matura z języka niemieckiego poziom rozszerzona nowa od 2015 transkrypcja – zapis tekstowy nagrań maturalnych.


Matura z języka niemieckiego maj 2015 „stara” poziom rozszerzony.

Matura z języka niemiecki poziom rozszerzony stara cz.1 2015 – arkusz egzaminacyjny część 1 (12 maja 2015).

Matur a z języka niemiecki poziom rozszerzony stara cz.2 2015 – arkusz egzaminacyjny część 2 (12 maja 2015).

Matura z języka niemiecki poziom rozszerzony stara transkrypcja 2015 – nagrania maturalne w zapisie tekstowym.Matura 2014 Matura podstawowa z języka niemieckiego maj 2014 – Kliknij i pobierz plik pdf z zadaniami egzaminu maturalnego oraz Transkrypcja tekstu – słuchanie – matura podstawowa 2014 – język niemiecki. Słuchanie – nagrania oraz Czytanie z interaktywnymi ćwiczeniami do części podstawowej egzaminu maturalnego z języka angielskiego – maj 2014.
Matura 2013 Matura podstawowa z języka niemieckiego maj 2013 – Kliknij i pobierz plik pdf z zadaniami egzaminu maturalnego oraz Transkrypcja tekstu – słuchanie – matura podstawowa 2013 – język niemiecki. Słuchanie – nagrania oraz Czytanie z interaktywnymi ćwiczeniami do części podstawowej egzaminu maturalnego z języka angielskiego – maj 2012.
Matura 2012 Matura podstawowa z języka niemieckiego maj 2012 – Kliknij i pobierz plik pdf z zadaniami egzaminu maturalnego oraz Transkrypcja tekstu – słuchanie – matura podstawowa 2012 – język niemiecki. Słuchanie – nagrania z interaktywnymi ćwiczeniami do części podstawowej egzaminu maturalnego z języka angielskiego – maj 2012.

Słownictwo tematyczne do matury z języka niemieckiego.

Ćwicz SŁOWNICTWO Zapraszam do nauki słownictwa z języka niemieckiego. Słownictwo podzielone jest tematycznie. 1. Człowiek 2. Dom 3. Szkoła 4. Praca 5. Żywienie, 6. Życie rodzinne i towarzyskie, 7. Zakupy i usługi, 8. Podróżowanie i turystyka, 9. Kultura , 10. Sport,11. Zdrowie 12. Nauka i technika, 12. Państwo i społeczeństwo, 13. Świat przyrody Przeczytaj instrukcję po kliknięciu linku! Życzę powodzenia. Przygotuj się do egzaminu dojrzałości. Powtórka czasowników z rekcją! Tabela – Rekcji czasownika oraz Rekcja czasownika – Ćwiczenia. Langsam gesprochene Nachrichten – link do wiadomości czytanych przez lektora w zwolnionym tempie. Doskonałe ćwiczenie czytania i wymowy. Ponadto polecam Nagrania wideo wraz z ćwiczeniami. Adresy, które powinien znać każdy maturzysta zamierzający zdawać język niemiecki na maturze. Proste Pytania – Einfache Fragen – podstawowe pytania i odpowiedzi jako powtórka.

Powrót na górę


PRZYDATNE ZWROTY do matury ustnej i nie tylko – język niemiecki.

Opis obrazka – Zwroty potrzebne do opisu obrazka, zdjęcia, fotografii itp. Opisz kto i co znajduje się na obrazku, gdzie znajdują się osoby przedstawione na zdjęciu i co one robią. Uzasadnij, dlaczego wybierasz ten obrazek.

GIMNAZJUM

W tej zakładce prezentujemy materiały z języka niemieckiego dla gimnazjalistów.

Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego 2015.

Poziom Podstawowy.

Język niemiecki egzamin gimnazjalny poziom podstawowy 2015 – Arkusz egzaminacyjny do pobrania.

Język niemiecki egzamin gimnazjalny poziom podstawowy 2015 transkrypcja – Transkrypcja nagrań egzaminacyjnych do pobrania.

Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego 2015.

Poziom rozszerzony. 

Język niemiecki egzamin gimnazjalny poziom rozszerzony 2015 – Arkusz egzaminacyjny do pobrania.

Język niemiecki egzamin gimnazjalny poziom rozszerzony 2015_transkrypcja – Transkrypcja nagrań egzaminu gimnazjalnego do pobrania. 


Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego 2014.

Poziom podstawowy.

Język niemiecki egzamin gimnazjalny poziom podstawowy 2014 – Arkusz egzaminacyjny do pobrania.

Język niemiecki egzamin gimnazjalny poziom podstawowy 2014_transkrypcja – Transkrypcja nagrań egzaminu gimnazjalnego do pobrania.


Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego 2013.

Poziom podstawowy.

Egzamin gimnazjalny – Język niemiecki – arkusz poziom podstawowy 2013 oraz Transkrypcja tekstów nagrań – język niemiecki – poziom podstawowy 2013.


Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego 2012.

Poziom podstawowy.

Arkusz egzaminu gimnazjalnego 2012 – Kliknij i pobierz plik pdf z zadaniami egzaminu gimnazjalnego oraz Transkrypcja tekstu – słuchanie – egzamin gimnazjalny 2012.


 

TESTY – język niemiecki

Prezentujemy tutaj różne testy o różnym stopniu zaawansowania. Przykładowy zestaw losowych TESTÓW DLA POCZĄTKUJĄCYCH uczących się około 1 godziny tygodniowo po okresie około 6 miesięcy nauki. Sprawdź się w testach trochę trudniejszych TEST 1 Spróbuj swoich sił w tym teście jeśli uczysz się trochę dłużej języka niemieckiego. Polecamy ten zestaw dla uczących się 2 godziny tygodniowo po około roku nauki. Sprawdź się w testach. TEST 2 Proste testy, które mogą wykazać stopień Twojego zaawansowania w posługiwaniu się językiem niemieckim. Wymagają one wiedzy na poziomie drugiej klasy szkoły średniej.

QUIZY – język niemiecki

Quiz Bożonarodzeniowy Zapraszamy do multimedialnej i multikulturowej zabawy o tematyce świątecznej. Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, który odbył się 27.03.2012r. składał się z dwóch dyscyplin:
Mistrz rodzajnika – wybierz właściwy rodzajnik określony wylosowanego rzeczownika – ćwiczenia.
Quiz Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych – z dnia 19.03.2013 r. Zapraszam do sprawdzenia swojej wiedzy.
Quiz Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych – z 2014 roku. Kolejna edycja.
Quiz Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych – z 2015 roku. Kolejna edycja tzw. DACH-Länder-Quiz.
Kraje niemieckojęzyczne quiz wiedzy 2016 – październik 2015 roku edycja 2016.
Mistrz rodzajnika nowa edycja – kolejna propozycja w mistrza rodzajnika. Konkurs ten zmienił się w porównaniu z jego starszą formą. Teraz zgadując właściwy rodzajnik rzeczownika uczymy się słówek. Każdy rzeczownik przedstawiony jest w formie graficznej.

Powrót na górę

Merula

Kontakt

Komentarze i pytania są mile widziane.

* Pola wymagane

Akceptowane rozszerzenia: doc,docx,rtf,xls,xlsx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png,odt,
Maksymalny rozmiar załącznika: 1 mb

Powrót na górę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *