I know everything 2017


I know everything 2017.

Kolejna edycja Konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych i języku angielskim.

Poniżej znajduje się quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych, gramatyce języka angielskiego i słownictwie: „I know everything 2017”. Jak sama nazwa wskazuje można spodziewać się wszystkiego, co ma związek z nauką języka angielskiego. W tej wersji konkurs obejmuje wiadomości z religioznawstwa brytyjskiego i obszarów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) jak i Australii oraz zagadnienia z gramatyki angielskiej i słownictwa. Zachęcamy do zwrócenia .uwagi na pytania dotyczące słownictwa, ponieważ zawierają one wiele często mylonych słów i zwrotów. 

Quiz trwa 12 minut i zawiera 40 pytań. Po wprowadzeniu danych, zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi należy nacisnąć przycisk Submit quiz .

Wyniki quizu zostaną przesłane na podany adres e-mail.


 

Welcome to your I know everything 2017

NameEmail
1)

You can usually exchange the products if you have the _____ .

2)

Penny and I call …………………………….almost  every day. 

3)

When Tom’s team won the tournament, he was as proud as a (n)_____ .

4)

How often do you .... your English classes?

5)

Windy City is a popular name of:

6)

She ... in the park when she saw a crash.

7)

That is the right answer, ……………………….?

8)

Where does the English Queen live when she stays in London?

9)

Which word is related to air travel?

10)

The test was difficult but I... to pass it at the end.

11)

The capital city of Northern Ireland is:

12)

The longest river in the USA is:

13)

Which one is NOT a flower?

14)

I promise I ... you.

15)

What was the name of the ship which sank in 1912?

Stower_ship_(colourized)

16)

He was dirty because he …………………..in the garden.

17)

When we lived by the sea, we …………………to swim every morning. 

18)

Fantasy books are not my _____ of tea.

19)

I………………………..to town later. Can I give you a lift?

20)

The capital city of Australia is: 

21)

Which one is NOT an elegant piece of clothing?

22)

It was _____ of him not to defend his friend when he was unfairly accused.

23)

She ... more in her job than her husband does.

24)

The ship that took a group of English settlers to Plymouth, Massachusetts in the USA in 1620 was:

25)

If you had arrived earlier, you………………………….dinner.

26)

He was very nervous. He…………………………for this moment all his life. 

27)

She won the first ... in the competition.

28)

His youngest son was the _____ of his eye.

29)

Britain’s oldest university is:

Hint

30)

Let`s call it a day, ………………………….? 

31)

Gloria is the spitting _____ of her mother.

32)

What is the name of the band presented in the picture?

zespol_zagadka2

33)

They were a couple but they .... up a year ago.

34)

The place which holds the US's gold bullion is called:

35)

My ... at work are all much younger than I am.

36)

He .... a bath when the phone rang.

37)

They didn`t get on well any more so they got ... .

38)

The national symbol of the USA is:ameryka_godlo

39)

It’s difficult for me to _____ arrogant behaviour. 

40)

She is not interested .... reading.


Be sure to click Submit Quiz to see your results! 

 

 


Quiz przygotowały:

Halina Małysa-Legutko

Sabina Wysowska

Agata Wójs


 

 

Merulka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *