Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie


Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenieĆwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie.

Ćwiczenia gramatyczno leksykalne język angielski tłumaczenie, w ramach przygotowania do matury pisemnej.

Tłumaczenie częściowe sentencji sprawia niektórym trudność. Warto więc spróbować swoich sił w poniższym teście.

Podając na końcu quizu adres email otrzymacie wynik testu wraz z poprawnymi odpowiedziami na skrzynkę mailową.  Zachęcamy do przetestowania swoich umiejętności.

Test zawiera 32 pytania. Na jednej stronie prezentowane są 4 losowo wybrane zdania. Należy udzielić właściwej odpowiedzi zaznaczając jedną z podanych opcji. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.


 

Tłumaczenia częściowe

Aby rozpocząć ćwiczenie kliknij przycisk Next

1)

She (dała mi dużo rzeczy do zrobienia) yesterday morning.

2)

I always (sprawdzam) the spelling of difficult words in the dictionary.

3)

If you heat ice, it (zmienia się) water. 

4)

(Gdybym była na twoim miejscu), I wouldn't eat so many cakes. 

5)

Kate (ma na sobie) a green dress.

6)

When I saw him, (biegał już od godziny). 

7)

He (głosował za) the new law. 

8)

My work (posuwa się naprzód).  

 

9)

She can't (pozwolić sobie na zakup) a new cooker.

10)

She asked me (czy kupiłam już) a new car. 

11)

(Okazało się) that Tom had eaten everything in the fridge. 

12)

(Te informacje są) very important.

13)

Ton was living in Wales when (wybuchła wojna).

14)

Look at this car! (To musiał być wypadek). 

15)

They finally (zrozumieli) the rules. 

16)

(Moi koledzy w pracy) are all much younger than I am.

17)

(Lepiej zacznij się ) learning. 

18)

(Żałuję, że nie kupiłeś) this bike for me.

19)

Her flat (zostało wyremontowane) last week. 

20)

(Czynsz zawiera) the electricity bill. 

21)

I couldn't (dotrzymać kroku) my sister during the jogging. 

22)

Her kitchen (nie była sprzątana) for a week.

23)

My job (jest źle płatna). 

24)

She (usiłuje zrzucić) some weight for 6 months. 

25)

Tom earns (o wiele za dużo pieniędzy). 

26)

She (nie interesuje się czytaniem).

27)

Tim (wychowuje) his son alone.

28)

She should drive (trochę wolniej). 

29)

I was (zdziwiony) by his words.

30)

(Nie wolno pływać) in this river. 

31)

Did they manage (ugasić pożar)?

32)

She (wygląda jak) a singer. 

 


Be sure to click Submit Quiz to see your results!NameEmail

Merulka