Wskazówki i rekomendacje.

Zwroty przydatne przy udzielaniu wskazówkek i rekomendacji.GIVING ADVICE AND RECOMMENDATIONS - SIGHTSEEING - udzielanie rad i rekomendacji - zwiedzanie miasta

Język angielski Język polski
Good morning. Can I help you? Dzień dobry. W czym mogę pomóc?
Can you give us some information about the city? Czy mógłbyś/mogłabyś udzielić nam kilku informacji o tym mieście?
We’d like some information about the city. Chcielibyśmy zdobyć kilka informacji na temat tego miasta.
What do you recommend we see? Co powinniśmy zobaczyć?
What sights do you recommend seeing? Które miejsca polecasz zobaczyć?
How much does it cost to get into (the ......... )? Ile kosztuje wejście do (........... )?
What are (the ........ ) opening hours? W jakich godzinach (........) jest otwarty?
Have you got a leaflet with information? Czy masz ulotkę informacyjną?
Can you show me where that is on the map? Czy możesz mi pokazać to miejsce na mapie?
Have you got a (map of the city)? Czy masz (mapę miasta)?
Where can I (get taxi/bus from)? Gdzie mogę (wziąć taksówkę/ autobus)?
You ought to go to (.............. ). Musisz się udać do (.............. ).
I think you should visit (the ......... ). Myślę, że powinieneś/powinnaś zobaczyć (............. ).
I don’t think you should walk from here. Myślę, że nie powinieneś stamtąd iść piechotą.
You needn’t (buy a ticket in advance). Nie musisz (kupować biletu z wyprzedzeniem).
In my opinion you can visit ........... . Moim zdaniem możesz zwiedzić........ .
If I were you, I'd go to the ......... . Na twoim miejscu poszedłbym do ...... .